Nieuws

03.06.2018
Privacybeleid

Privacybeleid Houtbewerking H. Wiersma Tijnje

 

 Welke gegevens bewaren wij van onze klanten:

- adresgegevens en eventueel telefoonnummers.

 Waar worden deze gegevens bewaard:

- de gegevens worden op onze computer bewaard welke is beveiligd met een wachtwoord en een deugdelijk virusbeschermings programma. Verder worden de gegevens extra bewaard op een losse externe opslagschijf.

 Voor welk doel bewaren wij deze gegevens:

- voor het communiceren met onze klanten, het versturen van offertes en facturen.

 Delen van de klantgegevens met derden:

- de adresgegevens worden alleen aan derden verstrekt wanneer dit nodig is voor levering van materialen door toeleveranciers t.b.v. de bouw opdracht .

 Bewaartermijn van de gegevens:

- de gegevens worden zolang bewaard als de belastingdienst en het boekhoudkantoor dit vereisen.
Wanneer het gegevens betreffen van klanten die als vaste klant aangemerkt kunnen worden, dan worden de gegevens niet na een bepaalde termijn gewist.

 

Dit privacybeleid is opgesteld op 25 mei 2018 te Tijnje.

 

Houtbewerking H. Wiersma Tijnje

10.02.2014
Facebook

Voortaan zijn onze recentelijke activiteiten en verscheidenheid in opdrachten weekelijks te zien  op facebook